BNB (BNB) Live Price and charts Today

1 BNB (BNB) Price Today in USD is $301.04

BNB (BNB) = $301.04 USD

BNB (BNB) all-time high (ATH) is $675.10 USD

The maximum supply of BNB (BNB) is 200,000,000.00

BNB (BNB) 24h volume is $923.58 Million(s) USD

BNB (BNB) Market Cap is $49.15 Billion(s) USD

BNB
$301.04
+1.09%
= 0.017530821803 BTC (-2.53%)
= 0.232049899709 ETH (-4.22%)
$295.39 $303.01
BNB (BNB) 价格图
24H7D30D90D180DYTDALL

  你给 BNB 打几分?

  • 1H -0.11%
  • 24H +1.09%
  • 7D +1.44%
  • 30D -8.33%
  • 90D +9.15%
  • 180D -2.29%
  • 1Y -51.76%
  • YTD -41.18%
  合约地址
  Ethereum 0xB8c...bDD52
  排名
  #4
  市值
  $49.15B
  流通量
  163.28M (81.64%)
  评级
  AAA
  24H现货交易量
  $923.58M
  最大供应量
  200.00M
  最大稀释市值
  $60.21B
  历史最高 2021-05-04
  $675.10
  标签
  区块浏览器
  bscscan.com/token/0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c
  资源
  文档、代码等
  社群
  关键数据
  关于 BNB 项目里程碑
  最新新闻 更多 More